Termowizja

inżynier

   Obserwacja budynków w długofalowym zakresie fal elektromagnetycznych (w podczerwieni) umożliwia szybkie i bezinwazyjne wykrycie wad lub uszkodzeń izolacji termicznej budynków, zanim staną się one poważnym problemem. Za pomocą wysokospecjalistycznej kamery termowizyjnej  w prsty sposób można znaleźć nieprawidłowo położoną izolację lub wykryć przyczyny utraty ciepła w budynkach, tak zwane mostki cieplne. Zaniedbanie pozornie niewinnych uszkodzeń może zamienić się w duży problem. Koszty usunięcia mogą wówczas wynieść nawet tysiące złotych. Niewielki koszt inspekcji termowizyjnej umożliwia szybkie zlokalizowanie problemu i naprawienie wady lub uszkodzenia za niewielkie pieniądze. Dodatkowym atutem szybkiego wykryca i naprawy wady w izolacji budynku jest duża oszczędność na ogrzewaniu budynku w okresie jesienno-zimowym. Usługi termowizyjne mogą uchronić firmy jak i osoby prywatne przed nieporządanymi, dużymi wydatkami. Monitoring termograficzny obejmuje wykonanie szeregu zdjęć w podczerwieni, dokładną ich analizę oraz sporządzenie końcowego raportu. Wszystkie prace związane z pomiarami i przygotowaniem raportu realizowane są zgodnie z normą PN-EN 13187 "Właściwości cieplne budynków - Jakościowa detekcja wad cieplnych w obudowie budynku - Metoda podczerwieni."

Jakie usterki można wykryć?

  1. Brak izolacji budynku lub miejsca niedokładnego położenia izolacji.
  2. Wykrycie mostków termicznych związanych z płytą balkonową, progami drzwi lub wieńcami.
  3. Wady osadzenia okien i drzwi, a także rozszczelnienie okien.
  4. Infiltrację zimnego powietrz przez nieszczelność uszczelek okien i drzwi.
  5. Znajdowanie wychłodzonych i zwilgotnionych miejsc, narażonych na wykraplanie się pary wodnej z powietrza, a tym samym zagrożenie pojawienia się pleśni i grzybów.
  6. Wykrywanie wycieków wodnych z instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.
  7. Lokalizowanie wad sysytemu ogrzewania podłogowego.
  8. Wskazywanie miejsc i urządzeń elektrotechnicznych, które nadmiernie się ogrzewają podczas pracy i przepływu prądów.

Przykłady:

Utrata energii cieplnej

Pomiary termograficzne elewacji starego budynku mieszkalnego uwidaczniają powierzchnie bez odpowiedniej izolacji termicznej, przez które ucieka bardzo dużo ciepła. Szczególnie pod oknami gdzie znajdują się grzejniki, a ściana jest w tym miejscu cieńsza.

Mostki cieplne

Fotografia wykonana w podczerwieni, wyraźnie uwidacznia mostki cieplne związane z brakiem izolacji progu drzwiwejściowych do domu oraz wokół drzwi.

Słaba izolacja

Niewystarczająco ocieplony budynek. Połączenie ścian uwidacznia duże straty ciepła, mostki termiczne.

Infiltracja zimnego powietrza

Zimne powietrze dostające się do wnętrza pomieszczenia obok szklanych drzwi balkonowych. Oznacza, że są one źle zamontowane lub źle uszczelnione.

System ogrzewania podłogowego

Aby zapewnić komfort, zgodnie z normą EN 7730, różnica pomiędzy minimalną i maksymalną temperaturą powierzchni nie powinna być większa niż 5 0 C.

Punkt rosy

Niebieskie obszary oznaczają miejsca, w których temperatura jest niższa niż punkt rosy (13,1 0 C), tym samym tworząc mostek termiczny. W tych miejscach może wystąpić kondensacja pary wodnej co doprowadza do uszkodzenia izolacji lub powstania pleśni i grzybów.

Brak izolacji

Izolacja wokół gniazdka elektrycznego jest niedostateczna lub jej brakuje. Oznacza to zwiększone ryzyko kondensacji pary wodnej i tworzenia się pleśni. Jest to częsty problem, który oddziałuje także na przewody elektryczne, gniazda i lampy sufitowe.